Oferujemy szkolenia dla kandydatów na operatorów dźwigów samochodowych i żurawi samochodowych oraz podnośników i podestów koszowych. Ukończeniem szkolenia jest egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego i zdobycie uprawnień operatora.

W harmonogramie szkolenia znajdują się zajęcia praktyczne – praca na dźwigu lub podnośniku pod nadzorem doświadczonego operatora oraz zajęcia teoretyczne, gdzie kursant zdobywa wiedzę w zakresie:

  • Podział żurawi samojezdnych
  • Parametry techniczne żurawi
  • Stateczność żurawia
  • Elementy i mechanizmy żurawi, eksploatacja
  • Usytuowanie żurawia na stanowisku roboczym
  • Zawiesia linowe, łańcuchowe, pasowe, trawersy i kosze
  • Technologia robót żurawiem
  • Dozór techniczny nad żurawiami
  • Zagrożenia pracy żurawia i BHP
  • Rodzaje zabezpieczeń żurawi

Po zdobyciu uprawnień istnieje możliwość podjęcia pracy w naszej firmie.